Llibre de privilegis, usos, stils y ordinacions de Consulat de Mar de la fidelissima vila de Perpinya. Lo qual fonch comensat de estampar en virtut de la deliberacio de Consell de Pariatje celebrat als dos de agost 1650 essent consuls de mar los molts magnifichs senyors Antonino Garau en drets doctor, y Joseph Pons mercader ... (suivi de ) Crides y edictes fets per lo excellentissim senyor don Ivan [Juan] Sentis bisbe de Barcelona

Livre

Edité par en casa de Esteve Bartau. Estampat en Perpinyà - 1651

Vérification des exemplaires disponibles ...

Se procurer le document

Vérification des exemplaires disponibles ...
Chargement des enrichissements...