Les collections locales en blogs

12 billets

1 abonné

Billet

blog-post-featured-image

Le Livre du Consulat de Mer

Un texte majeur du droit maritime catalan imprimé à Perpignan chez Esteve Bartau en 1651

Le Consulat de Mer est une juridiction qui régit le commerce et la navigation. Au XIVe siècle est constituée une compilation des usages maritimes qui décrit les droits et les devoirs de toutes les activités liées à la mer et au commerce. 
Plusieurs villes du bassin méditerranéen avaient un consulat.
Ce texte majeur du droit maritime catalan est numérisé dans l'édition faite par Esteve Bartau en 1651.

Al segle XIV es fa a Catalunya una compilació dels usos marítims. El Consolat de Mar era una juridicció que gestionava el comerç i la navegació.
El llibre descriu els drets dels cònsols i de totes les activitats lligades al comerç marítim : mariners, almiralls, mercaders, calafats. Moltes ciutats tenien consolats a tot el Mediterrani..
El text escrit en llengua catalana, serà traduït en altres idiomes.

Écrit par Marie-Andrée CALAFAT

Description du blog

un aperçu d'ouvrages remarquables du patrimoine nord-catalan