Un ex dono de Jacint Verdaguer a la biblioteca de Perpinyà

Ex libris i ex dono en les col·leccions patrimonials